The Wave

Keihard de coolste. Goed, mooi, leuk. Dat is ‘cool’ in de breedste zin van het woord. Dat woord past uitstekend bij The Wave, maar daarmee nemen we geen genoegen. Dit dispuut is méér cool, ja, de coolste! Een willekeurig ander dispuut zou genoegen hebben genomen om de coolste te zijn. Misschien terecht. The Wave daarentegen heeft zich toegelegd op het hogere cool. Wij zijn KEIHARD DE COOLSTE. Keihard de coolste dus en dat ook nog eens in hoofdletters! Bijna onbevattelijk hoe cool je kunt zijn!

Voor oppervlakkigheid, pijnlijke stiltes en saaiheid klopt u maar aan bij de andere disputen van Absens Carens aan. Waar anderen door woelige zeeën en lekkende schepen elke donderdagavond hun zwalkende koersen voortzetten heerst er in het ruim van The Wave elke week een sfeer van: “Jááá, meer van dit!” Bij The Wave – keihard de coolste – moet je zijn